Các Video Phiên Bản Tải Về Máy


Mua Ngay

Lấy sức mạnh của Vector Magic trên máy tính bàn của bạn!/

1 giấy phép = 1 người dùng trên 2 máy tính.
Cùng giấy phép cho PC & Mac.

Giá

   

Windows, v1.15, 10.0 MB
Macintosh, v1.20, 11.8 MB

English, Deutsch, Español, và Français

Thử, Miễn Phí

Phiên Bản Tải Về Máy miễn phí để thử - chỉ cần tải về và cài đặt nó. Lưu kết quả bị vô hiệu hóa trong phiên bản thử nhưng có khả năng xem lại toàn bộ. Khi bạn mua giấy phép bạn nhận được khóa sản phẩm mà bạn có thể dùng để kích hoạt phần mềm và cho phép lưu các kết quả.

Kích hoạt biến phiên bản thử miễn phí thành phiên bản đầy đủ - tải về thêm không cần thiết.

Máy tính của bạn sẽ được kết nối internet trong khi hoạt hóa.

Nâng Cấp Lên Phiên Bản Mới

Nâng cấp từ một phiên bản trước đây, chỉ tải về phiên bản mới nhất và cài đặt nó.

Các kích hoạt được lưu trữ, thế nên nếu bạn đã kích hoạt phiên bản củ rồi, thì phiên bản mới cũng sẽ được kích hoạt (không cần nhập lại khóa sản phẩm của bạn).

Ngọi lệ: với v1.12 cho Windos, đã có một thay đổi cần kích hoạt lại (sẽ không tính toàn bộ các kích hoạt trên những máy có phiên bản trước đây đã được kích hoạt.