Bạn có thể tải về xuất dữ liệu mẫu dưới đây và tải nó vào phần mềm của bạn để xác nhận rằng xuất dữ liệu của chúng tôi sẽ có tác dụng cho bạn.

Phần MềmPhiên BảnEPSSVGPDF
Adobe IllustratorCC
Adobe IllustratorCS1-6
Adobe Illustrator10?
Adobe Illustrator9?
CorelDRAWX3-8
CorelDRAW10-12
CorelDRAW9Không
Xara Xtreme PRO4.0KhôngKhông
Xara Xtreme PRO3.2KhôngKhông áp dụng
Inkscape0.46Không áp dụng
Inkscape0.45Không áp dụngKhông áp dụng
FreeHandMXKhôngKhông áp dụng
FireWorksMX 2004Không áp dụngKhông áp dụng
OpenOffice Draw???
Microsoft Visio2007Không áp dụngKhông áp dụng
OmniGraffle5.2.3Không áp dụng
OmniGraffle5KhôngKhông áp dụng
OmniGraffle4KhôngKhông áp dụng
Intaglio3.1.2
Intaglio2.9.7Không
VectorDesigner1.2.0Không
EazyDraw2.6KhôngKhông
Lineform1.5
WinPCSIGN2012
Sketch by Bohemian Coding2.4

Nếu phần mềm của bạn hỗ trợ ít nhất một trong các định dạng xuất dữ liệu của chúng tôi mà thông thường phải đầy đủ.

Vui lòng lưu ý rằng PNG là một định dạng bitmap. Nó được cung cấp cho người dùng, những người muốn "làm sạch" hình ảnh nhập vào của họ, nhưng vẫn muốn sử dụng chúng bằng định dạng bitmap.

Người dùng đã báo cáo rằng người dùng có thể mở/nhập dữ liệu xuất của chúng tôi và sử dụng nó trong chương trình thành công.

Không

Chương trình không hỗ trợ việc nhập dữ liệu xuất cụ thể của chúng tôi.

Không áp dụng

Chương trình không hỗ trợ việc nhập định dạng hình ảnh đó gì cả.

Thông tin trong bảng này đúng theo hiểu biết tốt nhất của tôi, nhưng hãy chắc chắn xác nhận phần mềm của bạn có thể đọc được mẫu dữ liệu xuất của chúng tôi trước khi mua hàng. Vui lòng cho chúng tôi biết về việc bổ sung hoặc chỉnh sửa.