In Trên Giấy Và Quần Áo

Cơ bản có hai cách khác nhau để in được thứ gì đó trên giấy hoặc quần áo:

  1. In bằng chuyển đổi sang pixel - có nhiều kỹ thuật in thuộc loại chung này. Trong khi chất lượng và cảm giác kết quả cuối cùng có thể khác biệt giữa chúng, nó rút lại thành các pixel in trên giấy hoặc quần áo. Những loại máy in thông thường nhất đa số người tiêu dùng quen thuộc như inkjet và các máy in laser thuộc loại này. Ngay cả còn có các máy in kiểu inkjet công nghiệp, có thể in trên quần áo.

    Cho dù việc in cơ bản được thực hiện bằng các pixel, vẫn thuận tiện để sử dụng các hình ảnh vector là dữ liệu nhập vì chúng cho phép tận dụng hết độ phân giải của máy in (xem dưới đây).

  2. In hình dạng - một lần nữa, có nhiều kỹ thuật in thuộc loại chung này. Trong khi chất lượng và cảm giác kết quả cuối cùng có thể khác biệt giữa chúng, nó rút lại để cắt hoặc nén/đẩy ra hình dạng hình ảnh vector nhập vào bằng nguyên liệu cơ sở nào đó (màn che lụa, bảng đồng, thứ khác) mà sau đó được sử dụng để chuyển màu liên quan tới đúng chỗ biên trên sản phẩm cuối.

    Các xử lý này thường cần nhập vector vào để làm việc tất cả/ - trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể cắt/nén-đẩy ra nguyên liệu cơ bản mà không xác định hình dạng được sử dụng trong đồ hoạt vector.

In có nhiều độ phân giải cao hơn (thường là 600 pixel/chấm mỗi inch, DPI) những gì bạn thấy trên màn hình máy tính (thường là 72 pixel/chấm mỗi inch, DPI). Điều này có nghĩa trong khi cái gì đó có thể cho thấy ổn trên màn hình của bạn, nó sẽ trở nên có hạt hoặc bị pixel hóa khi thật sự được in.

Xem các bài viết của Wikipedia trên in hàng dệt, in nổi bằng khuôn, in màn hình, và in kỹ thuật số.

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Có mười ngàn/ cửa hàng in theo ý khách hàng/tùy chỉnh khắp toàn cầu. Sẽ không thực tế khi liệt kê danh sách ngay cả một phần nhỏ danh sách này - đối với hầu hết các nhu cầu in, chúng tôi khuyến nghị kiểm tra trang vàng địa phương của bạn.

Cố một số trang web lớn hơn đưa ra các loại in khác nhau trên quần áo. Một số trong số này là:

Các tên này được đưa vào danh sách cho bạn tham khảo và việc đưa vào danh sách này không hình thành việc chứng thực của Vector Magic.

Làm Dấu/

Các dấu/ hiện ra trong tất cả hình dạng và kích cỡ và nhiều thứ trong số đó sử dụng một số mẫu hình ảnh bản gốc hình ảnh vector.

Trong khi các quy trình sản xuất cụ thể thay đổi, một trong các quy trình này bao gồm việc cắt các màu liên quan từ vinyl.

Đồ thêu

Các máy may được kiểm soát bằng máy tính có thể nhanh chóng khâu các thiết kế tùy chỉnh lên các loại quần áo khác nhau. Quy trình này thường bắt buộc việc nhập vector để làm việc một chút/- máy cần được hướng để khâu các hình dạng liên quan và không thể được thực hiện bằng cách chỉ dùng thông tin dựa trên pixel

Thiết Kế Đồ Họa Chung

Thiết kế đồ họa được thực hiện theo nhiều cách bằng nhiều công cụ, nhưng tính đa năng và linh động của các hình ảnh vector làm cho chúng là bức vẽ rất tự nhiên để sử dụng khi tạo ra các mẫu đồ hoạt khác nhau như logo hay hình vẽ.

Các hoạt hình

Nhiều hoạt hình nhẹ nhàng và nghệ thuật sáng tạo mà bạn thấy trong nội dung hoạt hình trực tuyến được thực hiện bằng cách dùng các hình ảnh vector trong các hoạt hình HTML5 hoặc Adobe Flash.