Đây là một vài ví dụ về xuất dữ liệu Vector Magic cho các lại nhập dữ liệu khác nhau. Các ảnh gốc đã được tải lên và được trang web này xử lý, chỉ dùng các công cụ có sẵn trong trình hướng dẫn vector hóa.