Để cung cấp cho bạn những tính năng mới, mạnh mẽ ngay khi có thể, chúng tôi có thể đưa ra một số tính năng trong trạng thái Beta.

Các tính năng này luôn không được phép làm việc, và không được phép làm việc trong tất cả các trình duyệt, nhưng chúng tôi đã cho là chúng có ích đủ khi mà chúng làm công việc mà chúng vẫn còn đáng được đưa vào.

Hãy chắc chắn giữ cho trình duyệt của bạn được cập nhật vì chúng luôn luôn sửa lỗi và các lổ bảo mật/ và thêm những tính năng còn thiếu.

Dán Hình Ảnh Nhập/

Hầu hết các trình duyệt hỗ trợ khả năng dán hình ảnh vào các ứng dụng web qua các API Bảng Tạm, nhưng vẫn có thể có một số vẫn không theo thứ tự.