GốcVector MagicAdobeCorel
BitmapVectorVectorVector

Chính Xác

Trên đây là một vài so sánh giữa các kết quả do Vector Magic, Adobe Live Trace (CS6) và Corel PowerTRACE (X6) tạo ra. Hãy lưu ý cách Vector Magic phục hồi chính xác hình dạng của ảnh gốc bitmap.

Dễ Sử Dụng

Nếu bạn đã sử dụng các công cụ truy tìm, có lẽ bạn đã để ý rằng chúng có cả đống tùy chọn và cài đặt gây nhầm lẫn, và yêu cầu bạn thử các kết hợp chúng khác nhau nhiều hay ít ngẫu nhiên trong việc tìm kiếm kết quả tàm tạm gây bực mình.

Mặt khác, với Vector Magic, tất cả những gì bạn cần làm là trả lời vài câu hỏi đơn giản và thế thôi. Trong trường hợp bạn không hài lòng với kết quả, ngay cả có hướng dẫn khắc phục để giúp bạn giải quyết vấn đề - diễn đạt một lần nữa như những câu hỏi đơn giản, chứ không phải là những tùy nhọn gây nhầm lẫn với hiệu quả không rõ ràng.

Tốc Độ

Trong khi Vector Magic mất thêm chút thời gian để xứ lý bất kỳ một hình ảnh riêng lẻ nào; đây còn hơn là đền bù thêm bởi không có xử lý hình ảnh lặp đi lặp lại một lần nữa, cố để có được kết quả hợp lý.

Vector Magic làm cho máy tính thực hiện những phần nhàm chán để bạn tập trung vào tranh ảnh thực sự.