Phần Mềm Vector Miễn Phí

  • Inkscape là một phần mềm chỉnh sửa vector nguồn mở, sử dụng SVG làm định dạng tự nhiện của nó. Nó có thể tải về SVG hoàn hảo và có thể xuất ra EPS. Giao diện người dùng không được đánh bóng như một số giải pháp khác, nhưng một khi được tìm hiểu, Inkscape là một công cụ rất mạnh. Nó miễn phí toàn bộ và được phát triển thật sự, thế nên chúng tôi khuyến nghị nên dùng nó./
  • Adobe Acrobat Reader là phần mềm xem ảnh PDF miễn phí của Adobe. Nó có sẵn trên tất cả các nền tảng chính và dễ sử dụng. Nó là công cụ được khuyến nghị để xem và in dữ liệu xuất của Vector Magic.
  • Ghostview là một phần mềm xem ảnh PS/EPS miễn phí trên nền tảng Ghostscript. Ghostscript là một bộ phân tích PS/EPS rất đầy đủ và chất lượng cao, nó có khả năng chuyển đổi thành pixel hầu hết các tập tin PS/EPS. Giao diện người dùng không dành cho những người thiếu can đảm vượt qua khó khăn./

Phần Mềm Vector Thương Mại

  • Adobe Illustrator là một phần mềm chỉnh sửa vector có thể tải về EPS, AI, PDF, SVG, và nhiều định dạng khác. Illustrator là phần mềm chỉnh sửa vector được sử dụng rộng rãi nhất và nhiều công cụ khác đã mô phỏng giao diện người dùng của nó.
  • CorelDRAW là một phần mềm chỉnh sửa vector có thể tải EPS, AI, PDF, SVG, và nhiều định dạng khác. CorelDRAW là phần mềm chỉnh sửa vector được sử dụng rộng rãi thứ hai trên thị trường sau Adobe Illustrator.
  • Xara Designer là một phần mềm chỉnh sửa vector có hỗ trợ tốt cho các định dạng PDF và AI và hỗ trợ giới hạn cho các định dạng EPS và CDR. Xara Designer thì ít tốn kém hơn Illustrator hay CorelDRAW.

Cac phần mềm chỉnh sửa này được đưa vào danh sách cho bạn tham khảo và việc đưa vào danh sách này không hình thành việc chứng thực của Vector Magic.