Cùng giấy phép cho PC & Mac. 1 giấy phép = 1 người dùng trên 2 máy tính. Sử dụng không giới hạn. Khi bạn mua giấy phép, bạn sẽ được cấp một Khóa Sản Phẩm mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt phần mềm.

Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để mua

Nếu bạn có một tài khoản, hãy chắc chắn đang nhập để yêu cầu điểm có sẵn từ những lần mua trước đây.


Tại sao tôi cần đăng ký mua phần mềm?

Khi mua giấy phép, bạn được giao một khóa sản phẩm để kích hoạt phần mềm. Để chắc chắn bạn có hồ sơ về khóa này, chúng tôi cần một địa chỉ email để gửi nó đến.

Về hiệu quả, viêc này giống như đăng ký vì chúng tôi không hỏi thêm thông tin nào, và cũng chắc chắn rằng chúng tôi có thể giúp bạn truy xuất khóa nếu bạn mất nó.


Khi bạn mua giấy phép, bạn được cấp một khóa sản phẩm mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt phần mềm.

1 giấy phép cho phép 1 người dùng sử dụng phần mềm trên 2 máy tính.

Không có sự phân biệt giữa phiên bản PC và Mac về mặt giấy phép. Bạn có thể cài đặt 2 PC, 1 PC và 1 Mac, hoặc 2 Mac, tùy theo bạn thích cái nào.

Bất kỳ máy tính nào mà bạn muốn cài đặt phần mềm trên đó phải được kết nối internet trong suốt quá trình kích hoạt.

Giấy phép Vector Magic licenses không thể hoàn tiền lại một khi được kích hoạt. Vui lòng tải về và thử phần mềm trước khi mua.

Mua giấy phép phiên bản 1.0 cho bạn quyền năng cấp nhỏ (1.1, 1.2, v.v.) phần mềm và bạn sẽ hưởng giá nâng cấp đặc biệt cho các nâng cấp lớn (ví dụ 2.0).