Các hình ảnh vector có các hình dạng, như hình tròn, hình chữ nhật, đường thẳng và đường cong. Mỗi hình dạng thường được kết hợp. trình tự hoạt động vẽ dựa trên con trỏ ban đầu/: di chuyển con trỏ tới một điểm, vẽ một đường đến một điểm, vẽ một đường cong có một số điểm kiểm soát đến một điểm. Những hình dạng này sau đó được vẽ bằng đường nét và / hoặc được lắp đầy để tạo ra tranh ảnh.

Vẽ bằng đường nét là vẽ phác họa hình ảnh bằng độ dày của đường nào đó và màu nào đó. Các màu được sử dụng có thể là những màu thường thuần nhất hoặc các loại gradient khác nhau.

Có thông tin hình ảnh theo mẫu các hình dạng này cho phép bạn vẽ theo tỷ lệ hình ảnh theo ý thích của bạn mà không mất đi chất lượng, và làm những việc như có một thiết bị kiểm soát máy tính lấy một tấm nguyên liệu và rồi căt nó, may thành mẫu trên đó,// sơn nó, v.v.

Đây là tương phản đối với các hình ảnh bitmap khi mà thônghttps://cedarlakeventures.com/translations?lang=vi&website=vectormagic.com tin hình ảnh có một lưới các pixel và giá trị màu theo mỗi pixel. Những ảnh này/ vẽ theo ty lệ kém cõi, và đối với những ứng dụng trường hợp bạn cần, ví dụ như cắt, may, vẽ, v.v.. , thế này là không đủ.

Bạn có thể vẽ cùng hình ảnh bằng nhiều cách bằng cách sử dụng hình dạng khác nhau và trình tự vẽ bằng đường nét và lắp đầy/. Tùy thuộc vào việc bạn đang cố gắng đạt được điều gì/, bạn có thể cần một sự thu xếp thay thế một cái khác.

Bitmap

Lưới

Các Pixel

Vector

các hình nằm bên dưới

Hình ảnh Vector

Vẽ bằng đường nét và lắp đầy

Khi một họa sỹ tạo ra một tấm nghệ thuật vector từ đầu, họ có thể sắp từng lớp các hình dạng theo những cách khác nhau để phù hợp thành phần của chúng và rồi sử dụng việc kết hợp giữa vẽ bằng đường nét và lắp đầy để tạo ra thiết kế cuối cùng. Các kết quả được tạo ra bởi Vector Magic hiện ra ở hai hương vị: chỉ lắp đầy mà thôi, hoặc được vẽ bằng đường nét và lắp đầy.

Chỉ Lắp Đầy

Đây là chế độ xuất dữ liệu được sử dụng nhiều nhất khi các hình dạng được lắp đầy chứ không phải được vẽ bằng đường nét.

  • Tốt cho các phương pháp in và cắt dựa vào vector, như cắt nhưa vinyk, khắc bằng laser, và thêu khi nó chỉ sẽ cắt một lần mỗi hình. Có thể vẫn cắt hai lần mỗi cạnh vì hầu hết các cạnh được chia sẽ bởi hai hình ảnh.

  • Tập tin đơn giản hơn, tương thích với hầu hết các phần mềm xem ảnh.

  • Có thể có những đường trắng mảnh trong phầm mềm xem ảnh có lỗi. Hầu hết các phần mềm xem ảnh đều có lỗi.

Chỉ Lắp Đầy

Vẽ Bằng Đường Nét + Lắp Đầy

Việc này là cách giải quyết cho các phần mềm xem ảnh có lỗi đưa ra những đường trắng mảnh quanh hình dạng chỉ được lắp đầy. Tất cả hình dạng trước tiên được vẽ đường nét trước, rồi chúng được lắp đầy trong lớp thứ hai. Việc này loại bỏ các đường trắng.

  • Tốt cho các mục đích hiển thị vì nó đưa ra mà không có những đường trắng mảnh, ngay cả trong những phần mềm xem ảnh có lỗi

  • Tập tin phức tạp hơn có thể không tương thích với phầm mềm xem ảnh có lỗi.

  • Có thể cắt làm hai mỗi hình ảnh khi được sử dụng cho cắt nhựa vinyl, khắc bằng laser, thêu, v.v.

Vẽ bằng đường nét

Lắp Đầy

Vẽ Bằng Đường Nét + Lắp Đầy