Bạn có thể đăng nhập để hủy đăng ký dài hạn của bạn ngay. Ngoài ra, vui lòng cung cấp thông tin thanh toán liên quan để giúp cho chúng tôi xác định tài khoản của bạn:

Bạn có thể đăng nhập truy cập hóa đơn của bạn ngay. Ngoài ra, vui lòng cung cấp thông tin hóa đơn liên quan để giúp cho chúng tôi xác định tài khoản của bạn:

***

Vui lòng bao gồm bất kỳ địa chỉ email khác nào mà bạn có thể đã sử dụng khi đăng ký để giúp chúng tôi tìm tài khoản của bạn.

Hiện nay nhân viên hỗ trợ của chúng tôi chỉ nói tiếng Anh và sẽ dùng dịch máy để dịch thông điệp của quý vị và trả lời của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi về bất kỳ nhầm lẫn nào có thể phát sinh.

Các Sự Cố Thông Thường & Giải Pháp

Thử một Trình Duyệt / Máy Tính khác

Có gì đó không hoạt động? Chín trên mười lần, chuyển trình duyệt / máy tính giải quyết vấn đề.

Không Phải Lỗi Bộ Nhớ

Nếu bạn nhận được một tin nhắn lỗi cùng với những dòng này, vậy thì bạn có thể cần phải đóng một số tab / ứng dụng khác hoặc khởi động lại máy tính / trình duyệt của bạn để giải phóng một số bộ nhớ.

Malware

Phần mềm độc hại tình cờ đã được cài đặt có thể đột nhập vào trình duyệt của bạn bằng cách chuyển hướng các yêu cầu trang web đến những trang đầy quảng cáo.

Đặc biệt cẩn thận khi tải về phần mềm trên internet vì kẻ xấu sẽ thêm malware vào chương trình cài đặt và sau đó làm tê liệt máy tính của bạn.

Nếu việc này xảy đến cho bạn, bạn sẽ muốn gỡ bỏ malware càng sớm càng tốt. Microsoft có công cụ gỡ bỏ malware miễn phí mà bạn có thể muốn thử.

Phần Bổ Trợ / Phần Mở Rộng

Những phần bổ trợ và các phần mở rộng có lỗi thường làm sập trang web và có thể ảnh hưởng đến sự bảo mật và quyền riêng tư trực tuyến của bạn. Không bao giờ cài đặt những phần bổ trợ hoăc phần mở rộng có vấn đề. Tránh bất kỳ chương trình mà không thực sự cần thiết.

Phần Mềm Chống Virus (McAfee, Norton, v.v.)

Các phần mềm này có thể can thiệp vào trình duyệt web của bạn và làm gián đoạn nó theo những cách không dễ phát hiện.

Firewalls / Proxies

Các phần mềm này có thể can thiệp vào các yêu cầu của web nói chung và web socket nói riêng.

Nếu firewall / proxy của bạn được tùy chỉnh theo một cách mà nó chặn hoạt động bình thường của trang này, lựa chọn duy nhất của bạn là tùy chỉnh nó lại. Xin lỗi!